BSO praktische informatie2022-05-03T15:24:36+02:00

Praktische informatie

Op deze pagina staat praktische informatie over de opvang bij Struin. Zo vind je hier informatie over de wenperiode, fietsdiensten, tarieven, aanmelden studiedagen  en aanmelden vakantiedagen. 

Tarieven

We bieden verschillende contracten, afhankelijk van de uittijd van de school. Bij al onze contracten zijn studiedag- en vakantie-uren inbegrepen.

Naar de tarieven

Fietsdiensten

Sneller en dichter bij huis ophalen? Struin biedt een speciale fietsdienst met tussenhaltes. Op deze pagina zie je hoe de routes lopen en waar de tussenhaltes zich bevinden.

Naar de fietsdiensten

Wenperiode

Wij adviseren ouders, net als in Duitsland, om de eerste weken mee te gaan Struinen. Zeker voor de 3 en 4-jarige is dit een prettige manier om aan Struin te wennen. Want alleen als jij als ouder gewend bent en zich veilig voelt, kan jouw kind dat ook!

Op jouw eigen fiets kan je als ouder mee fietsen naar de natuur. Je bent welkom om vervolgens mee te kijken in de groep, waar jouw kind geplaatst gaat worden. Besluit je om de hele dag mee te lopen, dan vragen we je om actief mee te doen en de pedagogisch medewerker volwaardig zijn rol te erkennen.

Een voorbeeld van een wenperiode:

 • Dag 1: U en uw kind draaien een hele dag mee. U fietst mee op uw eigen fiets en uw kind zit bij ons op de fiets
 • Dag 2: U fietst mee naar de speellocatie en gaat weer weg zodra de groepjes zijn gevormd
 • Dag 3: U fietst mee naar de speellocatie en gaat weer weg zodra de kinderen naar verzamelplek lopen
 • Dag 4: U komt bij het ophalen van de kinderen en zwaait de kinderen uit zodra ze naar de speellocatie fietsen
 • Dag 5: Uw kind komt alleen naar Struin!

Een dergelijk schema is natuurlijk volledig afhankelijk van jou en jouw kind. Sommige kinderen zijn na één keer volledig gewend, andere kinderen hebben wat meer tijd nodig. We kunnen samen een individueel wenschema maken die passend is.

Aanmelden studiedagen of vakanties

Studiedagen

Struin biedt ouders de gelegenheid hun kind(eren) extra te laten struinen op een dag waarop de school een studiedag heeft. Je moet daarvoor wel je kind(eren) aanmelden. Struin biedt altijd opvang bij studiedagen, zelfs bij 1 kind.

Hieronder zie je alle afspraken omtrent de studiedagen op een rij:

 • Al bij één aanmeldingen voor een studiedag biedt Struin extra opvang.
 • Aanmelden uitsluitend via het ouderportaal
 • Ouders moeten voor al hun kinderen een aparte aanmelding aanklikken in het ouderportaal.
 • Aanmelden voor studiedagen doen ouders aan het begin van het schooljaar. Als een kind later in het schooljaar instroomt, dienen ouders alsnog aan te melden via het ouderportaal.
 • Pas als in het ouderportaal de melding ‘goedgekeurd’ achter de aangevraagde studiedag staat, kan je ervan uitgaan dat jouw kind(eren) die dag extra naar Struin mogen komen.
 • Zolang in het ouderportaal de melding ‘in behandeling’ staat, is er nog geen duidelijkheid over de mogelijkheid om extra te struinen. Aangezien er gedurende het jaar extra aanmeldingen kunnen binnenkomen van nieuwe kinderen, zal Struin op een later moment definitief beslissen of er extra gestruind kan worden die dag. Ouders zien uiterlijk twee weken van tevoren of Struin open gaat op de aangevraagde studiedag.
 • Als u in het ouderportaal de melding ‘afgewezen’ ziet staan, betekent dit dat er onvoldoende aanmeldingen zijn binnengekomen. Je kunt jouw kind op deze dag dus niet extra laten struinen.
 • De extra uren naar Struin ‘betaal’ je met de studiedag-uren die bij jouw contract horen.
 • Je mag jouw kinderen opgeven voor alle studiedagen, dus ook voor studiedagen die niet op de gebruikelijke Struin-dag(en) van jouw kind vallen.
 • Als jouw kind in verband met een studiedag extra komt struinen, terwijl hij/zij die dag normaal gesproken níet struint, dan kan hij/zij alleen in de ochtend struinen. Ophalen dient dan te gebeuren op het tijdstip dat de school van uw kind normaal gesproken uit is. De locatie waar je jouw kind dient op te halen op maandagdinsdag en donderdag is:
  – Afdeling Nijmegen-Ooijpolder: Struin-land
  – Afdeling De Goffert, basisschool de Hazesprong
  – Afdeling Lent, basisschool De Verwondering
 • Op woensdag en vrijdag is het brengen tussen 8.00-8.30 uur op het Struin-land. Het ophalen vanaf het Struin-land is op het tijdstip dat de school van uw kind normaal gesproken uit is.
 • Afmelden dient te gebeuren via Ouderportaal. Naast de aangevraagde studiedag in het ouderportaal kan je op ‘annuleren’ klikken. Afmelden kan kosteloos tot uiterlijk drie weken (21 dagen) voor de studiedag. Afmeldingen die later binnenkomen, zullen alsnog met studiedag-uren verrekend worden. Afmelden als de studiedag al is goedgekeurd kan telefonisch via de afdelingstelefoon.
 • Tijdens een studiedag kan je jouw kind(eren) naar Struin brengen tussen 8.00 en 8.30 uur op de locaties zoals hierboven zijn genoemd.

Vakantiedagen

Struin biedt voor de BSO-kinderen 10 weken per jaar vakantieopvang. De week tussen kerst en oud en nieuw en de week van de 4-daagse is Struin gesloten. Als je gebruik wilt maken van de vakantieopvang, moet je jouw kind(eren) wel vooraf opgeven. Dit gaat altijd via het ouderportaal. We sturen hier ook op tijd een mail en een herinneringsmail over. Mocht je toch vragen hebben over de vakantieopvang, lees dan hieronder de meest gestelde vragen.

In de vakanties komen er veel minder kinderen struinen dan in de schoolweken. Doordat je jouw kind aanmeldt voor de vakantie-opvang kunnen wij zo veel medewerkers inroosteren als nodig is. Zo voorkomen wij dat er te veel medewerkers ingepland staan die wel betaald moeten worden. De kinderen worden doordat ze aangemeld worden direct in een overzicht geplaatst waardoor wij de groepen kunnen maken. Door aanmelding voor de vakantieopvang worden ook automatisch de daarvoor bestemde vakantieopvang-uren afgeboekt van het budget wat in jouw contract is opgenomen. Na elke laatste vakantieopvang-dag staat op zaterdag in het ouderportaal de inschrijving voor de volgende vakantie open en je kunt die vakantiedagen aanvragen. U ontvangt 2 mails voor elke vakantie. Daarin word je eraan herinnerd dat je de kinderen via het ouderportaal kunt aanmelden voor de vakantie. U kunt tot 21 dagen voor de vakantie inschrijven. Daarna gaat de inschrijving dicht en wordt de personeelsplanning gemaakt. Na die tijd kunnen we geen kinderen meer plaatsen.

Mocht je vergeten zijn jouw kind voor de vakantie op te geven, dan kunt u een mail met de aanvraag voor vakantie opvang sturen naar info@struin.nl. Wij kijken dan of er nog plek is in de groep. Je krijgt van ons een week voor de start van de vakantie te horen of jouw kind alsnog kan komen struinen. Let op: Deze aanvraag kan je niet via het ouderportaal doen

Wil jouw kind in plaats van de vaste vakantiedag een andere vakantiedag komen struinen? Dat kan zonder extra kosten. Je geeft dat aan in een opmerking bij de vakantieaanvraag in het ouderportaal. Jouw kind wordt dan op de gewenste dag in een groep ingedeeld. (De vakantie-aanvraag gedaan via het ouderportaal, vakantie-aanvragen, wordt afgekeurd zodat uw kind niet op de verkeerde dag wordt geplaatst).

Wil jouw kind naast de “normale” vakantiedag(en) meer dagen komen struinen in de vakantie? Dat kan als er na inventarisatie van de vakantieopvang nog ruimte is in de groepen. Je vraagt een extra vakantiedag aan in een opmerking bij de vakantieaanvraag in het ouderportaal. Na het indelen van de groepjes plannen wij op basis van binnenkomst van de aanvraag kinderen extra in. Je krijgt een week voor de vakantie via de mail bericht van ons of uw kind de extra dag kan komen struinen of niet. Ook deze dagen worden van de vakantieopvang –uren afgeschreven. In het geval van een vakantie-contract (geen opvang in de schoolweken) wordt de extra opvang van de budget-uren afgeboekt.

Afmelden korter dan 21 dagen voor een aangemelde vakantie kan. De eerder aangemelde en goedgekeurde uren op de vaste Struin-dag worden echter wel afgeboekt van de vakantieopvang uren omdat er in de planning van medewerkers al rekening is gehouden met de komst van jouw kind. Afmelden doe je telefonisch bij de afdeling waar het kind struint.

Het is niet mogelijk om niet gebruikte vakantieopvang-uren buiten de vakanties om te gebruiken. Struin heeft ervoor gekozen om in de contracten veel uur tegen een lage uurprijs te verkopen. In 2017 is de BSO uurprijs bij Struin €6,69. Voor kwalitatief vergelijkbare BSO ligt de uurprijs tussen de €7,00 en €9,00. Wij hebben hiervoor gekozen omdat zo een groot deel van onze klanten (inkomenssituatie afhankelijk) het maximale voordeel heeft in de kinderopvangtoeslag. Deze is gebaseerd op het aantal afgenomen uren en niet op de uurprijs. Zo betaalt een groot deel van onze klanten netto minder voor het 50 wekencontract met flexuren zoals wij dat verkopen dan voor een 40 wekencontract elders. Wij kunnen onze lage uurprijs handhaven omdat niet elke klant de vakantieopvanguren en/of flexuren verbruikt. Zou dit wel het geval zijn dan is deze uurprijs niet meer kostendekkend.

Als je meer vakantie uren gebruikt dan dat er in jouw contract opgenomen zijn, dan ontvang je in december een eindfactuur waarop deze uren in rekening gebracht worden.