Kwaliteit en veiligheid BSO2017-06-26T13:59:18+02:00

Kwaliteit en veiligheid BSO

Struin ziet zichzelf vooral als een natuur-educatieve organisatie. De vorm die wij daarbij gebruiken is buitenschoolse opvang. Hierdoor bieden wij de kwaliteit en veiligheid van een BSO en de ervaring en kennis van natuureducatie.

Een Struin-kind zal:

  • zich dagelijks genoeg bewegen door fietsen en actief spel;
  • creativiteit ontplooien door onder andere spel, houtsnijden en kleien;
  • kennis opdoen van de natuur en boeiende ervaringen;
  • zich milieuvriendelijker gaan gedragen.

Gezondheid en veiligheid

We vinden het van belang dat uw kind veilig bij Struin kan komen Struinen. Goede kleding is daarom onmisbaar! Het beschermt niet alleen tegen kou en regen. Goede Struin-kleding:

  • helpt bij het weren van nare planten zoals brandnetel, reuze berenklauw en bramen;
  • beschermt tegen verbranding door de zon en;
  • helpt je beschermen tegen tekenbeten.

We raden u daarom aan het kledingadvies goed door te nemen en zo nodig aanpassingen te doen.

Maatschappelijke functie

Struin is een milieubewuste opvang met biologische consumpties. De kinderen worden per groepsfiets vervoerd waardoor het milieu ontzien wordt.

In onze gehele bedrijfsvoering houden wij rekening met het milieu en de gezondheid van de kinderen.

Huisregels

Jaarlijks worden zorgvuldig de huisregels van Struin aangepast. De regels gelden voor alle betrokken partijen: kind, ouder, leiding, invalkracht, stagiair en medewerkers in opleiding.
Zij ontvangen allemaal voorafgaand aan de eerste dag de huisregels. Daarnaast liggen de huisregels ter inzage op de verschillende locaties.

Download hier de huisregels:
Huisregels 2017

Informatieboekje

In het Struin-informatieboekje staat o.a. wat de kijk van Struin is op buitenschoolse opvang in de natuur, vanuit welke uitgangspunten dat wordt gerealiseerd en tot welke dagelijkse gang van zaken dat leidt.

Download hier het informatieboekje:
Informatieboekje-januari-2016

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan is voor inzage beschikbaar en kunt u opvragen via info@struin.nl.