Kwaliteit en veiligheid KDV2017-09-07T15:12:52+02:00

Kwaliteit en veiligheid KDV

Wij vinden het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd in contact te kunnen brengen met de natuur. Wij geven u als ouder graag inzicht in hoe we dit doen.

Het pedagogisch beleidsplan is voor inzage beschikbaar en kunt u opvragen via info@struin.nl

Gezondheid en veiligheid

We vinden het van belang dat uw kind veilig bij Struin kan komen Struinen. Goede kleding is hierom onmisbaar. Het beschermt niet alleen tegen kou en regen. Goede Struin-kleding:

  • helpt bij het weren van nare planten zoals brandnetel, reuze berenklauw en bramen;
  • beschermt tegen verbranding door de zon en;
  • helpt je beschermen tegen tekenbeten.

We raden u daarom aan het kledingadvies goed door te nemen en zo nodig aanpassingen te doen.

In het document Veiligheidsmanagement KDV 2016 worden schematisch scenario’s uitgewerkt die gevaarlijk kunnen zijn voor peuters. Per scenario wordt een link gelegd naar het betreffende tekstdeel uit de huisregels.

In het document Gezondheidsmanagement KDV 2016 vertellen we wat we doen om de gezondheid van de peuters te waarborgen. Per scenario wordt een link gelegd naar het betreffende tekstdeel uit onze ‘Huisregels KDV 2016’.

Download hier de documenten:

Huisregels KDV

Jaarlijks worden zorgvuldig de huisregels van Struin aangepast; ook de regels die specifiek zijn opgesteld voor onze KDV. De regels gelden voor alle betrokken partijen: kind, ouder, leiding, invalkracht, stagiair en medewerkers in opleiding. Zij ontvangen allemaal voorafgaand aan de eerste Struin-dag de huisregels. Daarnaast liggen de huisregels ter inzage op de verschillende locaties.

Download hier de huisregels KDV:

Huisregels KDV 2017

Maatschappelijk functie

Struin is een milieubewuste opvang met biologische consumpties. De kinderen worden per groepsfiets vervoerd waardoor het milieu ontzien wordt.
In onze gehele bedrijfsvoering houden wij rekening met het milieu en de gezondheid van de kinderen.

Informatieboekje

In het Struin-informatieboekje staat o.a. wat de kijk van Struin is op buitenschoolse opvang in de natuur, vanuit welke uitgangspunten dat wordt gerealiseerd en tot welke dagelijkse gang van zaken dat leidt.

Download hier het informatieboekje:
Informatieboekje Struin, januari 2017