Loading...
Kwaliteitsopvang2021-12-27T11:07:47+01:00

Veiligheid en geborgenheid – Samen ontdekken – Vrije speelleeromgeving

Struin heeft een hecht team van professionele hoogopgeleide pedagogisch medewerkers dat alle kennis over de ontwikkeling van kinderen in huis heeft. Daarnaast beschikt ons team over hoog niveau van natuurkennis. Onze medewerkers komen met een lach en gaan weer naar huis met een lach.

Om onze kwaliteit te waarborgen, maken we gebruik van een pedagogisch beleidsplan (ter inzage beschikbaar via info@struin.nl), procedures en regels en afspraken per niveau. Algemene informatie, maar misschien wel de meest belangrijke, vind je in ons informatieboekje. Hierin lees je alles over de uitgangspunten en dagelijkse gang van zaken van Struin.

Onze oudercommissie fungeert als klankbord voor ouders en praat mee over het beleid en de dagelijkse gang van zaken op de groep. Ben je ontevreden of heb je iets gezien dat volgens jou niet door de beugel kan? Via onze klachtenregeling kun je een officiële klacht indienen.

Wij werken met de meldcode kindermishandeling. Als professionals zijn wij verplicht melding te maken als wij vermoedens hebben van geweld in de huiselijke kring. Lees meer…

KDV en BSO Struin staat voor kwalitatieve natuurkinderopvang. Jaarlijks wordt onze kwaliteit getoetst door de GGD inspectie. Tijdens de GGD controle wordt er over onze schouder meegekeken en worden minimale eisen aan de kinderopvang getoetst. Lees meer…

Struin staat voor de kwaliteit en veiligheid van de traditionele kinderopvang en voegt daaraan toe de ervaring en kennis van een natuurnatuurpedagogisch centrum.

En een dikke duim voor de struinbegeleiders die al op de eerste struindag met hun opmerkingen lieten blijken onze kinderen echt te zien! Van andere BSO’s waren we gewend dat we na een BSO-dag 2, vermoeide en snel geïrriteerde kinders aan de eettafel hadden. Die vaak brutaler deden dan ze eigenlijk zijn. En hard pratend hun irritaties op elkaar uitten. Maar na een middag Struin komen onze meiden met enthousiaste verhalen thuis. Waarbij opvalt dat ze elkaar tijdens het vertellen op een sociale manier ruimte geven. Fijn om zo duidelijk de positieve effecten te merken van een BSO in de natuur.

Merel, moeder van Kaatje (5) en Janne (7)