Loading...
Kwaliteitszorg2021-08-06T09:02:11+02:00

Kwaliteitszorg

KDV en BSO Struin staat voor kwalitatieve kinderopvang in de natuur. Struin heeft een hecht team van professionele hoogopgeleide pedagogisch medewerkers dat alle kennis over de ontwikkeling van kinderen in huis heeft en beschikt over een hoog niveau van natuurkennis. Onze medewerkers hebben zowel aan het begin als aan het einde van een Struin-dag een glimlach op het gezicht.

Om onze kwaliteit te waarborgen, maken we gebruik van een pedagogisch beleidsplan, procedures en huisregels. Onze oudercommissie fungeert als klankbord voor ouders en praat mee over het beleid en de dagelijkse gang van zaken op de groep.

Van andere BSO’s waren we gewend dat we na een BSO-dag twee vermoeide en snel geïrriteerde kinders aan de eettafel hadden, die vaak brutaler deden dan ze eigenlijk zijn en hard pratend hun irritaties op elkaar uitten. Maar na een middag Struin komen onze meiden met enthousiaste verhalen thuis. Waarbij opvalt dat ze elkaar tijdens het vertellen op een sociale manier de ruimte geven. Fijn om zo duidelijk de positieve effecten te merken van een BSO in de natuur. Een dikke duim voor de Struin-begeleiders die al op de eerste Struin-dag met hun opmerkingen lieten blijken onze kinderen echt te zien!

Merel, moeder van Kaatje (5) en Janne (7)

Heb je nog vragen of kun je niet alle informatie op onze website vinden? Neem dan gerust contact met ons op via info@struin.nl.