Aanmelden studiedagen2016-12-16T16:35:18+01:00

Aanmelden studiedagen

Struin biedt ouders de gelegenheid hun kind(eren) extra te laten struinen op een dag waarop de school een studiedag heeft. Ouders dienen daarvoor hun kind(eren) aan te melden, zodat Struin kan beoordelen of zij extra open kan gaan. Hieronder ziet u alle afspraken omtrent de studiedagen op een rij:

 • Bij minimaal drie aanmeldingen voor een studiedag biedt Struin extra opvang.
 • Aanmelden uitsluitend via het ouderportaal
 • Ouders moeten voor al hun kinderen een aparte aanmelding aanklikken in het ouderportaal.
 • Aanmelden voor studiedagen doen ouders aan het begin van het schooljaar. Als een kind later in het schooljaar instroomt, dienen ouders alsnog aan te melden via het ouderportaal.
 • Pas als in het ouderportaal de melding ‘goedgekeurd’ achter de aangevraagde studiedag staat, kunt u ervan uitgaan dat uw kind(eren) die dag extra naar Struin mogen komen.
 • Zolang in het ouderportaal de melding ‘in behandeling’ staat, is er nog geen duidelijkheid over de mogelijkheid om extra te struinen. Aangezien er gedurende het jaar extra aanmeldingen kunnen binnenkomen van nieuwe kinderen, zal Struin op een later moment definitief beslissen of er extra gestruind kan worden die dag. Ouders zien uiterlijk twee weken van tevoren of Struin open gaat op de aangevraagde studiedag.
 • Als u in het ouderportaal de melding ‘afgewezen’ ziet staan, betekent dit dat er onvoldoende aanmeldingen zijn binnengekomen. U kunt uw kind op deze dag dus niet extra laten struinen.
 • De extra uren naar Struin ‘betaalt’ u met de flexuren die bij uw contract horen.
  – Een A-contract heeft 21 flexuren per jaar
  – Een B-contract heeft 14 flexuren per jaar
  – Een C-contract heeft 14 flexuren per jaar
  – Een D-contract heeft 12 flexuren per jaar
  – Een E-contract heeft 0 flexuren per jaar
 • U mag uw kinderen opgeven voor alle studiedagen, dus ook voor studiedagen die niet op de gebruikelijke Struin-dag(en) van uw kind vallen.
 • Als uw kind in verband met een studiedag extra komt struinen, terwijl hij/zij die dag normaal gesproken níet struint, dan kan hij/zij alleen in de ochtend struinen. Ophalen dient dan te gebeuren op het tijdstip dat de school van uw kind normaal gesproken uit is. De locatie waar u uw kind dient op te halen op maandagdinsdag en donderdag is:
  – Afdeling Nijmegen-Ooijpolder: Struin-land
  – Afdeling De Goffert, basisschool de Hazesprong
  – Afdeling Lent, basisschool De Verwondering
 • Op woensdag en vrijdag is het brengen tussen 8.15-8.30 uur op het Struin-land. Het ophalen vanaf het Struin-land is op het tijdstip dat de school van uw kind normaal gesproken uit is.
 • Afmelden dient te gebeuren middels een mail naar info@struin.nl. Afmelden kan kosteloos tot uiterlijk drie weken (21 dagen) voor de studiedag. Afmeldingen die later binnenkomen, zullen alsnog met flexuren verrekend worden.
 • Tijdens een studiedag kunt u uw kind(eren) naar Struin brengen tussen 8.15 en 8.30 uur op de locaties zoals hierboven zijn genoemd.