KDV & BSO in de natuur2018-04-03T15:23:52+02:00

KDV & BSO in de natuur

In 2007 startte Struin als eerste Nederlandse natuur BSO en breidde in 2016 uit met een kinderdagverblijf. Struin werkt met hoog opgeleid personeel dat zowel in de pedagogiek als in de biologie is onderlegd.

Struin ontwikkelt zelf de Struin-fietsen, waarmee de kinderen van school naar de natuur worden vervoerd. Met een gepassioneerd team van ca. 30 medewerkers, worden op drukke dagen ca. 170 kinderen van school gehaald. Vanuit vier verschillende afdelingen wordt uitgeweken naar diverse natuurgebieden. Als de kinderen in de natuur arriveren, wordt er eerst gepicknickt. Daarna is het tijd voor specifieke natuuractiviteiten, of kunnen de kinderen ‘vrij spelen’.

“Heerlijk om als ouder je kinderen bij Struin op te halen en onthaald te worden met een frisse blik, rooie blossen, een gulle lach en al hun ‘schatten’ van de dag”
Mieke, moeder van Goos (8) en Saar (4)

Vrije speelleeromgeving 

Het appèl van de natuur staat centraal. Waar op een georganiseerde speelplek de inrichting bepaalt hoe er gespeeld wordt, biedt de natuur een vrije speelleeromgeving waarin de invulling van het spel volledig aan de beleving wordt overgelaten. Alles wat de natuur biedt kan worden gebruikt tijdens het spel. Hierbij staat respect voor de natuur voorop. Als het geen educatieve waarde heeft, worden geen takken van bomen getrokken of bloemen geplukt.

Elk seizoen en elk weertype biedt specifieke speelmogelijkheden

Bestuderen van alles wat groeit en bloeit in de lente. Vissen in de zomer. Hutten bouwen en paddenstoelen zoeken in de herfst. Vuurtje maken in de winter. Spelen op het ijs of sleeën van een heuvel. Schminken en kliederen met modder in de regen. Of zwemmen in natuurwater als het warm weer is.

“Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel”.

Dat is het motto van Struin. Weersomstandigheden horen bij de leerzame elementen van de natuur. Door ‘barre’ weersomstandigheden te trotseren worden kinderen fit, weerbaar en leren ze hun grenzen kennen. Ook bieden de weersomstandigheden verschillende speelmogelijkheden, zoals het bouwen van een hut waarin gescholen kan worden. Of het maken van een kampvuur om warm te kunnen blijven.

Alle Struin-locaties hebben een schuilruimte voor heel slecht weer. De Struin-leiding handelt op basis van de omstandigheden en op wat de kinderen aangeven. Als de Struin-leiding de situatie onacceptabel vindt, dan zal er altijd worden uitgeweken naar een droge verwarmde schuilplek.

Zo blijft een Struin-dag altijd leuk, verantwoord én leerzaam!