Wetenschappelijke onderbouwing2018-02-12T10:32:58+01:00

Wetenschappelijke onderbouwing

Natuurlijk weten wij uit ervaring dat spelen in de wilde(re) natuur een positief effect heeft op kinderen. Hier kunt u de wetenschappelijke onderbouwing lezen.

Het IVN heeft een aantal factsheets gemaakt over de positieve effecten van natuur op kinderen. Hier kunt u een factsheet lezen met algemene onderbouwing over waarom wij natuur nodig hebben.

IVN_waarom-hebben-wij-natuur-nodig

Ook wordt er door het IVN uitgebreid geschreven over het effect van natuur op kinderen specifiek.

Factsheet Scharrelkids

In dit samengestelde artikel staat puntsgewijs aangegeven waarom spelen in de wilde(re) natuur goed is voor de gezondheid, de cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen, het speelgedrag, en de invloed van spelen in de natuur op het natuurvriendelijke gedrag.

Positieve effecten van natuur op kinderen

Kleuters die dicht bij de echte natuur spelen, kunnen zich duidelijk beter concentreren dan kinderen die bij een aangelegd speelterrein spelen. Dit is aangetoond door een Zweeds onderzoek naar speelterreinen van kleuterscholen. Hier kunt u het hele artikel lezen.

Naturkindergärten zijn heel gezond

In het tijdschrift De Wereld van het Jonge Kind is er aandacht voor het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen door aandacht te geven aan de biodiversiteit. Een bloem is immers maar een bloem, maar het kan ook een akkerwinde zijn, of een ereprijs.

Thuis in de wereld – Taalontwikkeling door te leren over de natuur

Onderzoek naar Struin

Bij Struin lopen ook soms onderzoekers rond. Anouk van der Laan is er hier één van, zij schreef haar masterscriptie over de band van kinderen met de natuur, en de invloed die de wilde natuur hierop kan hebben in vergelijking met de ‘tamme’ of gedomesticeerde natuur.

Lees hier de volledige scriptie.

Masterscriptie Anouk – Experiencing wild or domesticated nature

Hier kunt u haar resultaten in het kort lezen op deze factsheet.

Factsheet Natuurervaringen in wilde en tamme natuur

Bas van Lith heeft in 2017 onderzoek gedaan naar hoe de ervaringsgerichte natuureducatie zoals die bij Struin aangeboden wordt, invloed heeft op de houding ten aanzien van natuur van de deelnemende kinderen. Hiervoor heeft hij zowel kinderen geïnterviewd die niet meer op Struin zitten, als kinderen die nog wel actief Struinen.

Masterscriptie Bas – De invloed van ervaringsgerichte natuureducatie op de houding ten aanzien van natuur bij kinderen en hun gezin