Corona update over facturen & cruciale beroepen

Blijft Struin de opvang zelf verzorgen?
Ja. Op dit moment hebben we voldoende medewerkers om de noodopvang te realiseren en kunnen we blijven struinen. Ook de gemeente streeft ernaar om de opvang zoveel mogelijk op de eigen locatie plaats te laten vinden. Zij zijn nog in beraad over het coördineren van 24 uurs opvang en het realiseren van gemeentelijke loketten voor ouders die nog geen gebruik maken van opvang.

Mag mijn kind ook komen als er maar één ouder/verzorger een cruciaal beroep heeft?
De kinderopvang is tot 6 april bedoeld voor ouders/verzorgers die werken in cruciale beroepen en wordt daarom ook wel noodopvang genoemd. In de vorige update gaven wij 2 voorwaarden voor toegang tot de opvang. De regels zijn echter verder geconcretiseerd. In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd werd, is het geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep hun werk kunnen blijven uitvoeren. Het heeft echter nog steeds de voorkeur dat kinderen thuis opgevangen worden. Als dit echt niet lukt, dan mag je contact opnemen met ons en kan je kind bij ons terecht. Heb je je eerder afgemeld voor de komende weken, maar wil je nu toch opvang? Neem dan even contact op met de afdeling waar je kind struint. 

Samengevat, je kind mag naar het KDV of de BSO komen, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

of

  • Slechts één van beide ouders/verzorgers is werkzaam in een cruciaal beroep, echter noodopvang maakt het mogelijk voor deze ouder/verzorger om cruciale werkzaamheden te blijven uitvoeren.

en

  • Je kind heeft geen (milde) verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, hoesten of keelpijn, of koorts. Dit is in lijn met de maatregelen die op 12 maart genomen zijn en nog steeds van kracht zijn.

Is er iets veranderd? Neem contact op!
De afgelopen dagen hebben we veel energie gestoken in het inventariseren van welke kinderen er wel of niet komen. Inmiddels hebben we vrijwel alle ouders gesproken. Heb je aangegeven dat je kind wel/niet komt, maar verandert er iets? Neem dan vooral zelf contact met ons op! Heb je nog niet doorgegeven of je kind wel/niet komt volgende week? Ook dan stellen we het op prijs als je zelf contact met ons opneemt. Dit helpt ons enorm met de voorbereidingen. 

Heb je extra opvang nodig? Neem contact op!
Heb je een cruciaal beroep en heb je extra opvang nodig? Laat het ons weten! We helpen je graag, zodat belangrijke processen door kunnen blijven gaan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Studiedagen
De komende periode staan studiedagen gepland waarvoor kinderen staan aangemeld. Voor de periode tot in ieder geval 6 april geldt, dat wij alleen kinderen mogen opvangen in de vorm van noodopvang. Wij vragen ouders zelf de studiedag aanvraag in te trekken als zij niet in aanmerking komen voor noodopvang. Dit kan via het ouderportaal door onder ‘planning’ op de button ‘aanvragen’ te klikken. Uiteraard kunnen reeds geaccepteerde studiedagen in deze periode kosteloos geannuleerd worden. 

Ik krijg een factuur maar kan geen opvang afnemen, moet ik wel betalen?
Recent heb je van ons de maandelijkse factuur ontvangen. Wij vragen je de factuur te betalen zoals je dat altijd doet, maar kunnen ons voorstellen dat hier vragen over zijn. Door de factuur te betalen blijven wij in staat goede opvang te verzorgen, nu en in de toekomst. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. Pas dus niks aan bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.  Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. De overheid kijkt nu naar manieren om deze eigen bijdrage achteraf te vergoeden. Lees meer in de brief van de Brancheorganisatie

Teruglopend inkomen
Voor ouders/ zelfstandigen waarvan het inkomen de komende weken terugloopt is het advies; geef je inkomenswijzigingen snel door aan de Belastingdienst. Dan wordt je kinderopvangtoeslag verhoogd. De Belastingdienst kan dit binnen een maand regelen. 

Help, mijn kind kan niet drie weken zonder Struin!
Van een aantal ouders hebben we de vraag gekregen waar we altijd struinen, zodat ze daar zelf met hun kind naartoe kunnen gaan. Dat vinden we natuurlijk erg leuk om te horen! Daarom hebben we Struin-tips voor thuis (https://struin.nl/struin-tips-voor-thuis/) gemaakt, zodat je zelf met je kind de natuur rond de stad of rond je huis kan ontdekken. Want drie weken zonder de favoriete Struin-plekjes is natuurlijk wel erg lang! We plaatsen regelmatig nieuwe updates. Veel Struin-plezier! 

Heb je meer vragen? Kijk dan eens op de site van de rijksoverheid of van de brancheorganisatie. Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met ons kantoor via 024-7506085 of info@struin.nl.

 

Pas goed op jezelf en je gezin, en tot gauw! 

Met vriendelijke groet, 

Het Struin-team

2020-03-18T18:53:18+01:00