Klachtenregeling2023-11-16T15:09:50+01:00

Klachtenregeling

Struin staat altijd open voor verbetermogelijkheden en gaat hierover graag met je in gesprek. Je kunt hiervoor laagdrempelig contact met ons opnemen.

Wil je een officiële klacht indienen over Struin? Daartoe zijn twee mogelijkheden:

1. Intern een klacht indienen

Wij stellen het op prijs als je jouw klacht eerst bespreekbaar probeert te maken met de direct betrokkene en zijn of haar leidinggevende; het afdelingshoofd. Kom je er samen met hen niet uit, dan kun je contact opnemen met algemeen manager Joël Kasser (klachten@struin.nl). Mocht je er dan niet uitkomen, kan je jouw klacht via de oudercommissie bespreekbaar maken. Leidt ook dat onverhoopt niet tot een oplossing, dan kan je kiezen voor de externe route van de Geschillencommissie.

2. Extern een klacht indienen

Via de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen kun je ook een klacht indienen. De website vertelt je hoe dit in zijn werk gaat.