KDV | Kinderdagverblijf2023-03-09T10:15:28+01:00

Kinderdagverblijf in de natuur

Natuurlijke opvang vanaf 2 jaar

Wij vinden het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd in contact te kunnen brengen met de natuur. Dat kan bij ons op een veilige en laagdrempelige manier. Vanuit het Struin-huis kunnen de peuters spelen op het Struin-land en nabijgelegen natuurgebieden bezoeken. Altijd wordt er weer teruggekeerd naar het Struin-huis of Struin-land, waar de kinderen ook hun middagdutje kunnen doen.

Hoe werk het

Brengen en halen

Om de dag goed te laten verlopen, hebben we voor de peuters vaste breng- en haaltijden. In de ochtend is er voor zowel de Gele als de Bruine Eenden een brengmoment en in de middag zijn er twee momenten waarop je kind kunt ophalen.

Mocht je je kind op een ander moment willen ophalen, kan dit ook op de speellocatie. Neem contact op met het KDV om af te spreken waar dat die dag gaat zijn.

Brengen Halen

— 07.30 – 09.00 uur — 12.30 – 13.00 uur (Bruine Eenden)

— 07.30 – 09.00 uur — 17.00 – 18.30 uur (Gele Eenden)

Kwaliteitszorg

Bij Struin hechten wij veel waarde aan kwaliteit en veiligheid. Om onze kwaliteit te waarborgen, maken we gebruik van een pedagogisch beleidsplan, procedures en huisregels. Deze kun je bij ons opvragen. Ook delen wij graag de inspectierapporten van de GGD.

Ben je niet tevreden? Via de klachtenregeling gaan wij graag met jou in gesprek om tot de juiste oplossingen te komen.

Onze oudercommissie fungeert als klankbord voor ouders en praat mee over het beleid en de dagelijkse gang van zaken op de groep.

Contact

Afmelden

Wil je jouw kind voor de Struin-dag afmelden? Dit gaat via de groepstelefoon of (ruim op tijd) via de mail. Laat hiervoor een bericht achter op 06-11727367.

Overig

Voor alle praktische zaken zoals af- en aanmeldingen etc. kan je terecht bij de AL (afdelingsleidinggevende) van de afdeling via 06-21143674. Voor alle overige vragen (bv. facturen en overeenkomsten) neem je contact op via 024-7506085.