Oudercommissie2019-02-19T09:45:07+01:00

Oudercommissie

De oudercommissie dient als klankbord voor ouders. Ouders kunnen zitting nemen in de oudercommissie om mee te praten over onder andere het beleid van Struin en de dagelijkse gang van zaken op de betreffende afdeling. Ouders die niet in de oudercommissie zitten kunnen hun mening kenbaar maken aan leden van de oudercommissie.

De oudercommissie komt vier keer per jaar bijeen voor een vergadering. Dit zijn vergaderingen van de overkoepelende oudercommissie met alle afdelingen bij elkaar. Indien nodig kan de oudercommissie van een specifieke afdeling nog een eigen vergadering beleggen.

Contact met de oudercommissie

Mocht je vragen of opmerkingen hebben voor de oudercommissie, neem dan contact op met de voorzitter van je eigen afdeling.

Nijmegen-OoijpolderLentDe GoffertVoorzitter
Indra Span
indraspan@hotmail.com
Maarten Bouwman
m.g.bouwman@gmail.com
Almar Lous
almarlous1@gmail.com

Agenda

De vergaderingen voor 2019 zijn gepland op
  • 12 maart
  • 4 juni
  • 3 september
  • 12 november

Notulen

De notulen van de oudercommissie kun je opvragen via info@struin.nl