Home | Voor Struin-ouders (Ouderportaal)2023-08-28T15:15:39+02:00
Naar het ouderportaal

Actuele locaties van de groepen

Onze groepen zitten elke dag op een andere locatie. Om het voor de ouders mogelijk te maken om hun kind(eren) op die locatie op te halen, delen de afdelingsleidinggevenden elke maandag de locatie van die week via een nieuwsbericht in het ouderportaal.

Belangrijke links

Ouderportaal

Alle ouders hebben toegang tot ons ouderportaal.

In het ouderportaal kun je:

 • gegevens aanpassen;
 • aanvragen voor vakanties en studiedagen doen en
 • facturen en jaaropgaven terugvinden
 • foto’s en logboekberichtjes van Struin-dagen van je kind bekijken

Voor een uitgebreide uitleg over het gebruik van het ouderportaal verwijzen wij je naar de Handleiding ouderportaal Struin

Als je voor de eerste keer gebruik maakt van het ouderportaal, dien je een wachtwoord aan te vragen. Dit kun je doen door op ‘wachtwoord vergeten?’ te klikken. Vul vervolgens het mailadres in dat bij Struin bekend is. Je ontvangt dan een mail waar je een wachtwoord kunt aanmaken. Mocht je problemen ondervinden of vragen hebben over het ouderportaal, dan kun je contact opnemen met ons kantoor via info@struin.nl of 024-7506085.

Naar het ouderportaal

Fietsdiensten

Sneller en dichter bij huis ophalen? Struin biedt een speciale fietsdienst met tussenhaltes. Op deze pagina zie je hoe de routes lopen en waar de tussenhaltes zich bevinden. Aanmelden kan alleen structureel en doe je bij de betreffende afdeling.

Naar de fietsdiensten

Tarieven

Bekijk via onderstaande link hoeveel opvang-uren er inbegrepen zijn bij je contract en wat je per maand betaald.

Naar de tarieven

Oudercommissie

De OC behartigt de belangen van de ouders van de Struin-kinderen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de OC is om de kwaliteit van Struin te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie.

Meer over de OC

Aanmelden studiedagen of vakanties

Studiedagen

Struin biedt ouders de gelegenheid hun kind(eren) extra te laten struinen op een dag waarop de school een studiedag heeft. Je moet daarvoor wel je kind(eren) aanmelden. Struin biedt altijd opvang bij studiedagen, zelfs bij 1 aanmelding.

Aan het begin van het schooljaar inventariseren wij de studiedagen en vroeg-uit dagen per school. Daarna ontvang je een bericht om je kind(eren) hiervoor aan te melden via het ouderportaal. Gedurende het jaar kun je je hiervoor nog aan- en afmelden in het ouderportaal. Dit kan tot 21 dagen voor de studiedagdag. Uiterlijk de 14de dag voor de studiedag wordt de aanvraag goedgekeurd. Hiervan ontvang je automatisch een bericht.

Het is ook mogelijk om je kind aan te melden voor een studie- of vroeg-uit dag bij Struin als dit niet een gebruikelijke Struin-dag is. Je kind kan dan alleen mee gedurende de schooluren. Dus is de school van je kind uit om 15.00 uur, dan kan hij/zij tot 15.00 uur bij Struin blijven en kan dan op de gebruikelijk ophaallocatie van de afdeling worden opgehaald. Dit omdat de planning van de rest van de dag anders niet meer klopt.

Vakantiedagen

Struin biedt voor de BSO-kinderen 12 weken per jaar vakantieopvang. Als je gebruik wilt maken van de vakantieopvang, moet je jouw kind(eren) wel vooraf opgeven. Dit gaat altijd via het ouderportaal. We sturen hier ook op tijd een mail en een herinneringsmail over. Meer informatie over de vakantieopvang lees je in het informatieboekje.

 • Opvang op vakantie-, studie- en vroeg-uit dagen gaat op basis van aanmelding. Je kind is dus niet automatisch aangemeld voor deze dagen. Aanmelden kan in het ouderportaal.
 • Studiedagen gaan door als er minimaal 1 kind 3 weken voor de studiedag is aangemeld. Op vroeg-uit dagen halen wij de kinderen altijd eerder op.
 • Struinen op studiedagen die niet de vaste Struin-dag zijn? Geen probleem! Dat kan tot de normale uit-tijd van de school.
 • Te laat met aanmelden voor een studiedag? Neem contact op met de afdeling, dan kijken zij of je kind nog mee kan struinen.
 • Aanmelden voor vakantieopvang kan vanaf de zaterdag na de vorige vakantie tot 21 dagen voor de vakantie. Daarna wordt de planning gemaakt.
 • Te laat met aanmelden voor de vakantie? Mail naar info@struin.nl, dan kijken wij of er nog plek is. Dit laten we uiterlijk de woensdag voor de vakantie weten.
 • Extra dagen struinen of ruilen van dag in de vakantie? Dat kan! Geef dit aan bij de opmerkingen bij de aanvraag van de normale dag in het ouderportaal.