De Struin-natuurpedagogiek2020-01-10T12:59:44+01:00

De Struin-natuurpedagogiek 

Struin verbindt kinderen met de wildere natuur buiten de stad. Ons doel is om kinderen extra ontwikkelingskansen te bieden door te spelen in de wildere natuur, en verbondenheid te creëren met de wildere natuur. Er is wetenschappelijke consensus over het feit dat spel in een natuurlijke omgeving een essentiële bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en bijdraagt aan een gezond, gelukkig en maatschappelijk succesvol leven. Kinderen ontwikkelen bijvoorbeeld creatief-denkvermogen, oplossingsgerichtheid, incasseringsvermogen en zelfstandigheid. Onderzoek heeft ook laten zien dat contact met natuur op jonge leeftijd invloed heeft op milieubewuster gedrag op latere leeftijd. Door kinderen te verbinden met de wildere natuur buiten de stad hopen we te bereiken dat ze er (op latere leeftijd) eerder voor kiezen rekening te houden met deze procesrijke, wildere natuur.

Struin heeft een unieke Struin-natuurpedagogiek ontwikkeld. Matthijs de Gruijter heeft hiervoor als groen-pedagoog met veel interesse in het natuurlijk functioneren van planten, dieren en mensen, een koppeling gemaakt tussen meerdere wetenschappelijke disciplines. Grotendeels wordt onze werkwijze goed onderbouwd in het boek “Wie kinder heute wachsen”, geschreven door twee auteurs gespecialiseerd in kinderontwikkeling, kinderarts Herbert Rens-Polster en professor neurobiologie Gerald Huther. Zij beschrijven en onderbouwen de natuurpedagogiek zoals deze reeds sinds 1956 in Denemarken gebruikt wordt en inmiddels internationaal bekend staat als Forest Schools.

Samengevat combineert deze visie de kennis over het habitat waarin de mens zich heeft ontwikkeld met de kennis dat natuur goed is voor mensen. Het is namelijk nog maar relatief kort geleden dat mensen als jager-verzamelaars in voedselrijke, begraasde mozaïek landschappen rondom riviermondingen, meren en de zee. leefden. Je zou daarom kunnen zeggen dat de mens genetisch gezien nog steeds aangepast is aan het leven in dit landschap. Kinderen van jager-verzamelaars brengen gewoonlijk veel tijd door in groepen van verschillende leeftijden en zijn veel bezig met het vrij ontdekken van de omgeving en het ‘oefenen’ van jagen en verzamelen. Daarom zien wij dit als kind-eigen spel (vrij ontdekken) en kind-eigen groepen (kleine groepen van verschillende leeftijden).

Natuur is goed voor kinderen, dat weten we zowel uit onze eigen ervaringen als uit de vele onderzoeken naar de invloed van natuur. Matthijs de Gruijter verbindt voor onze unieke Struin-natuurpedagogische visie enkel de biologische antropologische kennis over het habitat waarin we zijn ontstaan met de kennis dat natuur goed voor ons is en stelt daarom dat het habitat dat het beste voor ons moet zijn, ons voorkeurs landschap, wordt gekenmerkt door voedselrijke, begraasde mozaïek vegetatie rondom riviermondingen, meren en de zee. Dit maakt de Struin-natuurpedagogiek uniek: de ontwikkelingspsychologie heeft zich niet verdiept in wat nu specifiek ons natuurlijke habitat is en blijft hangen in ‘wilde natuur’. Matthijs de Gruijter stelt echter dat niet alle wilde natuur ons natuurlijke habitat is, maar stelt dat gekeken moet worden naar archeologische en paleo-anthropologische onderzoeken die aantonen wat ons habitat is, namelijk de begraasde mozaïek landschappen langs oevers.

Wij zien de natuur als de perfecte ontwikkelingsruimte voor kinderen. Hierbij denken we dat door het stimuleren van kind-eigen spel in kind-eigen groepen en in een kind-eigen omgeving onze genen maximaal gestimuleerd worden. Met andere woorden, wij denken dat door een kind op een natuurlijke manier kind te laten zijn, het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Concreet betekent dit dat we kinderen meenemen naar (het liefst) mozaïek landschappen met oevers en kinderen bij ons in kleine groepjes (waar mogelijk zelfstandig) door middel van vrij spel de natuur mogen ontdekken.