Blijft Struin de opvang zelf verzorgen?

De gemeente is verantwoordelijk voor de noodopvang, maar streeft ernaar de opvang zo veel mogelijk op de eigen locatie plaats te laten vinden. Struin blijft daarom de opvang zelf verzorgen. Concreet betekent dit dat wij op schooldagen opvang bieden tussen de uit tijd van de school en 19:00 en op feest- en weekenddagen de hele dag.

Avond- en nachtopvang word door de gemeente georganiseerd. Wil je opvang bij Struin combineren met avond- of nachtopvang? Laat het ons weten!

2020-12-14T16:56:41+01:00