Voor wie is de noodopvang bedoeld?

De noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen of met een sociaal medische indicatie, blijft ook na 11

Voor wie is de noodopvang bedoeld?2020-05-13T17:10:11+02:00

Wat wordt bedoeld met kwetsbare situatie?

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de spanningen thuis oplopen doordat het hele gezin nu thuis zit en (een van) je kind(eren) hier niet

Wat wordt bedoeld met kwetsbare situatie?2020-04-20T13:54:51+02:00