Onderzoek Wageningen universiteit

Spelen in de wilde natuur zorgt voor een grotere verbondenheid met natuur. Dat is de hypothese van masterstudent Anouk Schouten van de universiteit van Wageningen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat direct contact met natuur kan leiden tot meer verbondenheid met natuur en er wordt gedacht dat dit leidt tot een milieuvriendelijke levensstijl op latere leeftijd. Dit is belangrijk om een groter draagvlak voor natuurbescherming te creëren en een duurzame samenleving op te bouwen. Wat we willen weten is hoe een groene buitenschoolse opvang kan bijdragen aan de verbondenheid van kinderen met natuur. Maakt het uit of kinderen in de ‘wilde natuur’ spelen, zoals bij Struin, of in de wat ’tammere natuur’, zoals in parken in de stad?
Met de resultaten van dit onderzoek hoopt Struin bij te dragen aan beleidsplannen van BSO’s en overheden, door te laten zien welk soort natuurervaringen kinderen het meest met natuur verbindt.

2017-04-14T14:58:08+02:00