Waarom | Positieve effecten van natuur op kinderen (literatuur)2022-07-20T12:03:31+02:00

Positieve effecten van natuur op kinderen

Gezondheid

 • Kinderen met ADHD konden zich na een wandeling in een park beter concentreren dan na een wandeling door de stad (Taylor & Kuo, 2008). Ook bij andere studies werd gezien dat natuur een positieve invloed zou kunnen hebben op kinderen met ADHD (van den Berg & van den Berg, 2011).
 • Kinderen op kinderdagverblijven met een buitenruimte van hoge kwaliteit (in deze studie betekende dat met veel vegetatie en andere natuurlijke elementen) hadden vaker een normaal BMI, een slanker lichaam en sliepen ’s nachts meer (Söderström et al., 2013).
 • Psychologische stress bij kinderen die een stressvolle ervaring hebben meegemaakt, bijvoorbeeld ouders die gingen scheiden, is lager als er meer natuur in de buurt is. Er wordt dus gedacht dat natuur als buffer kan dienen voor stress bij kinderen (Wells & Evans, 2003).

Ontwikkeling

 • Spelen in het bos kan de motoriek van een kind positief beïnvloeden (Fjørtoft & Sageie, 2000).
 • De cognitieve functies van kinderen die van een natuurarme naar een natuurrijke omgeving verhuisden, verbeterden significant (Wells, 2000).
 • Met meer natuur rond hun huizen hadden meisjes meer zelfdiscipline en concentratie (Taylor, Kuo, & Sullivan, 2002).
 • Scholieren van scholen in een groenere omgeving scoorden hoger op toetsen voor Engels en wiskunde, zelfs na het corrigeren van o.a. socio-economische factoren (Wu et al., 2014)

Speelgedrag

 • In een natuurlijke speelomgeving wordt meer creatief en gevarieerd spel gezien (van den Berg, Koenis, & van den Berg, 2007)

Natuurvriendelijke gedrag en connectie met natuur

 • Milieuactivisme wordt vaak herleid naar gedenkwaardige herinneringen aan natuur tijdens de kindertijd (Chawla, 1998, 2007; Wells & Lekies, 2006).
 • Een onderzoek naar de natuurroutines van een kinderdagverblijf in Zweden vond dat kinderdagverblijven (preschools) die veel in (stads)natuur kwamen, hebben kinderen die meer empathie hebben voor niet-menselijke levensvormen en hier ook bezorgder over zijn, en zich meer bewust zijn van de wederzijdse afhankelijkheid tussen mensen en natuur. Meer natuurroutines zorgt dus voor meer connectie met natuur (Matteo, Stephan, Lars, & Matteo, 2015)
 • Een driedaags natuureducatieprogramma in een bos had een positieve invloed op de natuurbeleving en de psychische gezondheid van kinderen en na afloop hadden de kinderen meer belangstelling voor het lezen van natuurboeken en een sterkere voorkeur voor wilde natuur ten opzichte van verzorgde natuur (van der Waal, van den Berg, & van Koppen, 2008)

Zie voor nog meer de factsheet Jeugd, Natuur en Gezondheid van IVN.

Op de site van Agnes van den Berg is ook nog veel te downloaden over de positieve effecten van natuur op onder andere gezondheid en spel: http://www.agnesvandenberg.nl/publicaties.html

Referenties

Chawla, L. (1998). Significant Life Experiences Revisited: a review of research on sources of environmental sensitivity. Environmental Education Research, 4(4), 369–382. http://doi.org/10.1080/1350462980040402

Chawla, L. (2007). Childhood Experiences Associated with Care for the Natural World: A Theoretical Framework for Empirical Results. Children, Youth and Environments, 17(4), 144–170. http://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.17.4.0144

Fjørtoft, I., & Sageie, J. (2000). The natural environment as a playground for children. Landscape and Urban Planning, 48(1–2), 83–97. http://doi.org/10.1016/S0169-2046(00)00045-1

Matteo, G., Stephan, B., Lars, M., & Matteo, G. (2015). Nature Routines and Affinity with the Biosphere : A Case Study of Preschool Children in Stockholm. Children, Youth and Environments, 24(3), 16–42. http://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.24.3.0016

Söderström, M., Boldemann, C., Sahlin, U., Mårtensson, F., Raustorp,  a, & Blennow, M. (2013). The quality of the outdoor environment influences childrens health – a cross-sectional study of preschools. Acta Paediatrica, 102(1), 83–91. http://doi.org/10.1111/apa.12047

Taylor, A. F., & Kuo, F. E. (2008). Children With Attention Deficits Concentrate Better After Walk in the Park. Journal of Attention Disorders, 12(5), 1–8. http://doi.org/10.1177/1087054708323000

Taylor, A. F., Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2002). Views of nature and self-discipline: Evidence from inner city children. Journal of Environmental Psychology, 22(1–2), 49–63. http://doi.org/10.1006/jevp.2001.0241

van den Berg, A. E., Koenis, R., & van den Berg, M. M. H. E. (2007). Spelen in het groen : effecten van een bezoek aan een natuurspeeltuin op het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming van kinderen. Alterra.

van den Berg, A. E., & van den Berg, C. G. (2011). A comparison of children with ADHD in a natural and built setting. Child: Care, Health and Development, 37(3), 430–439. http://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2010.01172.x

van der Waal, M. E., van den Berg, A. E., & van Koppen, C. S. A. (2008). Terug naar het bos; Effecten van natuurbelevingsprogramma “Het Bewaarde Land” op de natuurbeleving, topervaringen en gezondheid van allochtone en autochtone kinderen, 7.

Wells, N. M. (2000). At home with nature: Effects of “greenness” on children’s cognitive functioning, 32(6), 775–795.

Wells, N. M., & Evans, G. W. (2003). Nearby Nature: A Buffer of Life Stress Among Rural Children, 35(3), 311–330. http://doi.org/10.1177/0013916503251445

Wells, N. M., & Lekies, K. S. (2006). Nature and the life course: Pathways from childhood nature experiences to adult environmentalism. Children, Youth and Environments, 16(1), 1–25.

Wu, C.-D., McNeely, E., Cedeño-Laurent, J. G., Pan, W.-C., Adamkiewicz, G., Dominici, F., … Spengler, J. D. (2014). Linking Student Performance in Massachusetts Elementary Schools with the “Greenness” of School Surroundings Using Remote Sensing. PLoS ONE, 9(10), e108548. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0108548