Scholen dicht, Struin beperkt open

Zoals je waarschijnlijk in het nieuws hebt vernomen, heeft het kabinet nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus verder tegen te gaan. Alle scholen, kinderopvang, horeca en sportclubs moeten dicht tot 6 april 2020. Dit betekent dat Struin verplicht is om de reguliere KDV en BSO opvang te staken en tot deze datum alleen opvang mag bieden aan kinderen waarvan beide ouders in de vitale beroepen werken. Uiteraard vinden we dit heel vervelend voor ouders die nu een andere oplossing moeten zoeken, maar we werken er hard aan de gezondheid van de kinderen en onze medewerkers te waarborgen en bij te blijven dragen aan de continuïteit van belangrijke en onmisbare maatschappelijke functies. 

Wanneer mag mijn kind nog wel komen?
Je kind mag naar het KDV of de BSO komen, als hij/zij voldoet aan de volgende twee voorwaarden: 

  1. Beide ouders/verzorgers hebben een vitaal beroep. Een lijst met vitale beroepen vind je op de site van de rijksoverheid. We vertrouwen erop dat je hier zelf kritisch naar kijkt en hier een eerlijke afweging in maakt. 
  2. Je kind heeft geen (milde) verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, hoesten of keelpijn, of koorts. Dit is in lijn met de maatregelen die op 12 maart genomen zijn en nog steeds van kracht zijn. 

We halen deze kinderen gewoon op van school en proberen de dag in te vullen zoals we dat altijd doen. Mocht er toch iets veranderen wat betreft ophaallocaties of terugfietsdiensten, dan hoor je dit van de assistent leidinggevende. 

Wordt je kind gebracht met klachten, of doen de klachten zich gedurende de dag voor, dan wordt er contact met de ouder(s)/verzorger(s) opgenomen en wordt je verzocht het kind op te komen halen. 

Wat moet ik doen als mijn kind niet mag komen?
Wij weten niet welke ouders vitale beroepen hebben. Kom je niet in aanmerking voor opvang? Dan vragen we je om je kind(eren) af te melden op de manier zoals je dat gewend bent, dus via de afdelingstelefoon van de verschillende afdelingen (een smsje/whatsappje volstaat). Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel kinderen er komen, zodat we op basis hiervan voldoende personeel in kunnen zetten. Weet je nu al dat je kind tot 6 april niet komt? Geef dit dan door via de afdelingstelefoon.

Gaan de reeds geplande studiedagen nog door?
Ja, mits je kind voldoet aan bovengenoemde twee voorwaarden. 

Wij werken in de vitale sector en moeten extra werken, kan ik extra opvang afnemen?
De kinderopvang heeft een belangrijke taak in het draaiende houden van onmisbare processen, zoals de zorg. Daarom kijken we graag met je mee of er plek is voor je kind(eren). Neem hiervoor contact op met kantoor. 

Hoe gaat het nu verder?
We schreven eerder over een mogelijke samenwerking met KION. De komende twee dagen gaat de opvang echter in principe gewoon door zoals je dat gewend bent. Komende week worden allerlei zaken verder uitgewerkt en gaat de gemeente kijken op welke locaties opvang plaats gaat vinden. Uiteraard werken we er, in samenwerking met de gemeente, hard aan om de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen te blijven garanderen. 

Heb je vragen? Kijk op de site van Branchevereniging Kinderopvang of neem contact op met kantoor via 024-7506085 of info@struin.nl

We hopen iedereen over een aantal weken weer in goede gezondheid te mogen zien! 

Met vriendelijke groet, 

Het Struin-team

2020-03-18T15:15:51+01:00