We mogen weer open!

De overheid heeft op 21 april aangekondigd dat de basisscholen hun deuren weer deels zullen openen vanaf 11 mei. De scholen zullen werken met een aangepaste groepsgrootte in de klas. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij informeren jullie over wat dit in de praktijk precies betekent voor de schooldagen van jullie kind(eren).

Wanneer komt je kind naar Struin?
Op de dagen dat je kind fysiek naar school gaat, heb je ook recht op buitenschoolse opvang. Ook als de schooldagen afwijken van de dag(en) die je contractueel afneemt bij Struin. Hier geldt wel; je hebt recht op evenveel Struin-middagen als je contractueel afneemt. Dus als je kind twee dagen kwam, mag hij/zij nu ook twee dagen komen. Kwam hij/zij drie dagen, dan is hij/zij nu ook drie dagen welkom. Om duidelijkheid te krijgen over het aantal kinderen dat per schooldag gebruik wil maken van Struin, hebben wij jullie hulp nodig. Weet je al op welke dagen je kind de komende tijd naar school gaat en op welke dag(en) je gebruikt wilt maken van Struin? Laat dit dan (per mail of) telefonisch weten aan de afdeling (waar je kind struint). Zij inventariseren het aantal kinderen per dag. Het kan ook zijn dat er ondertussen al contact met je is opgenomen door de afdeling.
Wij streven ernaar om de inventarisatie zo snel mogelijk rond te hebben en zoveel mogelijk aan ieders behoefte en wensen tegemoet te komen. Hierbij blijven we echter wel gebonden aan onze maximumcapaciteit van het aantal kinderen dat wij mogen/kunnen opvangen.

Noodopvang
De noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen of met een sociaal medische indicatie, blijft ook na 11 mei beschikbaar. De noodopvang mag het aantal contract-dagen overstijgen. Wij zullen onze uiterste best doen om alle aanvragen voor noodopvang te honoreren en alle kinderen een vertrouwde plek te bieden. Voor noodopvang geldt echter ook dat wij gebonden zijn aan onze maximumcapaciteit. Kan er geen noodopvang gerealiseerd worden binnen Struin, dan gaan we in samenwerking met de school op zoek naar een oplossing. Mochten we er niet uitkomen, dan betrekken we ook de gemeente hierbij. Samen komen we tot een gepaste oplossing.

Maatregelen tijdens Struin-tijd
Natuurlijk blijven ook na 11 mei de regels van het RIVM van kracht. Een kind kan niet naar Struin als het één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. Indien de klachten tijdens de opvang ontstaan zal er contact met je worden opgenomen met de vraag je kind te komen halen. Daarnaast zijn er ook andere regels die wij moeten gaan toepassen binnen Struin. Het belangrijkste om als ouder rekening mee te houden zijn de regels omtrent het ophaalmoment. Tijdens het ophaalmoment wordt er verzocht 1,5 meter afstand te houden van medewerkers, stagiaires en andere ouders. Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden. De pedagogisch medewerker zal proberen zoveel mogelijk afstand te houden van kinderen, maar dit zal niet altijd kunnen. Kinderen mogen opgehaald worden door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen die niet naar Struin gaan. Houd het ophaalmoment kort. Informatieoverdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker gebeurt voor- of na de Struin-middag telefonisch of digitaal. Om de 1,5 meter te faciliteren zullen de verschillende Struin-afdelingen zelf een werkwijze gaan bepalen voor het
structureren van het ophaalmoment. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat er gewerkt gaat worden met looproutes, het verspreid opstellen van de kinderen of het om beurten ophalen van de kinderen bij de poort van het schoolplein of Struin-land. U ontvangt hierover meer informatie van de afdeling waar uw kind struint, zodra zij hun werkwijze hebben uitgewerkt.

We hebben de kinderen ontzettend gemist en kijken ernaar uit om weer met ze op Struin-tocht de natuur in te trekken!

2020-05-13T17:02:37+02:00