Wet IKK

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is door de Tweede en Eerste kamer aangenomen en gaat per 1 januari 2018 van kracht. De wet regelt kwaliteitsitems die verder worden uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 

De IKK richt zich op vier pijlers:

  1. De ontwikkeling van het kind staat centraal
  2. Veiligheid en gezondheid
  3. Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
  4. Kinderopvang is een vak

Niet alle regelingen worden worden met ingang van 2018 meteen van kracht. Enkele regelingen zullen pas per januari 2019 in gaan.

Wilt u meer lezen over de vier pijlers van de IKK? De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een overzichtelijk artikel geschreven, waarin de maatregelen helder worden uitgelegd. 

2017-12-07T15:06:34+01:00